Poslání

Posláním Centra pro lidi se zdravotním postižením je zkvalitnění života osob se zdravotním hendikepem starších 18-ti let do 64-ti let z Valašského Meziříčí a jeho okolí. Umožňuje jim vzájemně se setkávat a nabízí jim individualizovanou podporu rozvoje jejich pracovních návyků, dovedností a sociálních schopností přispívajících k celkovému rozvoji jejich osobností a soběstačnosti. Aktivity Centra podporují zapojení uživatelů do běžného způsobu života.