Cílová skupina

 

Centrum pro lidi se zdravotním postižením své služby nabízí lidem z Valašského Meziříčí a jeho okolí od 18-let do 64 let, kteří jsou schopni zapojit se do aktivit našeho Centra  a spadají do vytyčené cílové skupiny:

1.      Lidé s mentálním postižením (vyjma lidí s autismem a dalšími pervazivními vývojovými poruchami)
2.      Lidé s tělesným postižením

Služby Centra nemohou být nabídnuty lidem:

·         s takovým stupněm zdravotního postižení, které jim nedovoluje zapojit se do aktivit sociálních služeb Centra

·         s takovými projevy chování, jež by trvale narušovaly soukromí, zázemí a bezpečnost ostatních uživatelů služeb

·         s takovým zdravotním omezením, které vyžaduje trvalou ošetřovatelskou péči, nebo na které zařízení Centra nemá materiální či     personální zajištění

·         trpícím alkoholismem nebo jinými formami toxikomanie


 Jednotlivé případy budou posuzovány individuálně (kromě alkoholismu a toxikomanie).