Zdroje financování služby jsou zajišťovány:

 

Zlínský kraj

Zlínský kraj - poskytovatel finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje.

Finanční zdroj:

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje.

 

Zlínský kraj - poskytovatel finanční podpory pro sociální služby na území Zlínského kraje.

Finanční zdroj:
Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby  na území Zlínského kraje.

 

Město Valašské Meziříčí

Finanční dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí v oblasti sociálních a zdravotních služeb pro daný rok.

 

Mikroregion

Mikroregion   - finanční dotace z rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko v rámci programu kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko.