Cíle


1. Být funkčím článkem sítě sociálních služeb města  Valašského Meziříčí.

 • účast na komunitním plánováni soc. služeb města
 • neduplicita služeb

 
2. Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností uživatelů v pracovních dílnách Centra.

 • v keramické dílně
 • v tkalcovské dílně
 • v košíkářské dílně
 • při rukodělných činnostech
 • ve cvičné kuchyňce
 • na cvičném pracovišti "Obchůdek"


 3. Podpora uživatele v maximálně možné míře v samostatnosti a soběstačnosti.


 4. Zamezení sociálnímu vyloučení uživatele a individualizovaná podpora jeho sociálních dovedností.

 • podpora schopnosti požádat o pomoc
 • podpora samostatnosti ve stravování
 • informování a podpora účastí na akcích vhodných dané skupině
 • podpora přirozených vazeb s okolím a s vrstevníky

 
5. Respektování a uplatňování práva uživatelů podílet se na plánování a průběhu poskytované sociální služby.


 6. Podpora rozvoje a fiwování individuálních schopností a dovedností uživatelů.

 • tvorba individuálního plánu dle potřeb, schopností a přání uživatele


 7. Poskytování základního poradenství uživatelům, zájemcům o službu a jejich zástupcům v oblastech souvisejících s činností organizace.


 8. Respektování a uplatňování práva uživatele vyjadřovat své potřeby, přání a stížnosti.


 9. Podpora rozvoje komunikačních, psychických a sociálních  schopností a dovedností prostřednictvím teatroterapie, dramaterapie a  muzikoterapie.

 
10. Podporovat rozvoj komunikačních, psychických a sociálních  schopností a dovedností i prostřednictvím:

 • teatrofiletiky
 • dramafiletiky
 • muzikofiletiky