Výrobky


V prostorách našeho Centra pro lidi se zdravotním postižením se hlavně věnujeme všem praktickým činnostem, které mají vliv na postupné zlešování zdravotního stavu, na socializaci, na zlepšování jemné motoriky všech našich klientů a návštěvníků Centra. K dispozici jsou různé dílny, kde si klienti mohou vyzkoušet a trénovat své různé dovednosti při výrobě jednoduchých předmětů a to z těchto materiálů: