Očkování lidí s mentálním znevýhodněním

06.05.2021 13:21

Nové informace o očkování chronicky nemocných

Jak jistě víte, lidé s mentálním postižením patří mezi pacienty s chronickým onemocněním, kteří mají v této chvíli (pouze do 15. 5. 2021!!!přednostní nárok získat kód potřebný pro registraci na očkování proti covid-19 prostřednictvím Centrálního registračního systému. Jde o dvě skupiny chronicky nemocných, lidé s mentálním postižením spadají do „Skupiny 2“ s nižší prioritou.

Kód pro registraci do systému poskytuje pacientovi v tomto případě:

  • ambulantní specialista
  • specializované pracoviště, kde se pacient léčí

Pokud chcete získat kód na základě diagnózy mentální postižení, jedná se zvláště o tyto specializace: Gerontopsychiatrie, Klinická psychologie, Dětská klinická psychologie, Psychiatrie, Dětská a dorostová psychiatrie.

Všichni tito lékaři kód již dostali, případně jej dostanou do 24 hodin od doby, kdy si o něj požádají níže popsaným způsobem v odkaze. Je na nich, jakou techniku distribuce těchto kódů svým pacientům zvolí. Někteří se však vydávání kódu brání a argumentují přílišnou vytížeností.

Pokud vám ambulantní specialista nebo lékař pracující v nemocniční ambulanci, k nimž pravidelně docházíte na kontroly se svým chronickým onemocněním, kód nechtějí vydat, anebo žádného specialistu pravidelně nenavštěvujete,
doporučujeme obrátit se na svého praktického lékaře se žádostí o radu, za kterým jiným specializovaným lékařem z této skupiny je možné jít a kód u něj získat.

Lidé s mentálním postižením mají na tento kód nárok!

V následujícím odkaze najdete komplexní informace Sdružení ambulantních specialistů o očkování chronických pacientů proti koronaviru. Můžete se pokusit tyto informace zprostředkovat „svému“ specializovanému lékaři a přimět ho k tomu, aby vám kód vydal:

https://www.sasp.cz/zamer-vlady-cr-v-dalsi-fazi-ockovat-chronicke-pacienty-situace-ke-dni-17-3-2021?fbclid=IwAR3pqrElbBIN8xgJcK-abXzAInSDok29P4F2

Nezapomeňte! Platnost těchto kódů je omezena. Zájemci o očkování se mohou jejich pomocí registrovat do centrálního registračního/rezervačního systému (crs.mzcr.cz) do 15. 5. 2021!

Přejeme všem dobré zdraví a také pevné nervy!

 

Více na stránkách  spmpcr.cz