Centrum je dočasně pro klienty zavřené

18.03.2020 19:37

Vláda 16. března 2020 schválila svým usnesením č. 239 přerušení poskytování dalších sociálních služeb dle§ 45, § 47, § 62, § 65, § 66 a § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (centra denních služeb, týdenní stacionáře, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny sdětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny). Toto opatření je účinné od 18. 3. 2020 a to do doby trvání nouzového stavu.

Celé znění si můžete přečíst zde:

Doporučený postup č. 2_2020 pozastavení činnosti denních stacionářů, ver. II_24_03_2020.pdf (598249)