Partneři


Zde vám chceme a budeme představovat naše partnery, zřizovatele, podporovatele a další organizace, se kterými úzce spolupracujeme a máme velmi vřelé a přátelské vztahy. Pokud s námi chcete spolupracovat, máte nepřebernou studnici nápadů a návrhů, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat. Budeme moc rádi, když s námi navážete spolupráci.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, z. s.

Je dlouhodobě našim důležitým partnerem a pobočný spolek Valašské Meziříčí s ním již dlouho spolupracuje.

Jsoi zde pro lidi s mentálním postižením a jejich blízké už 50 let.

Mají více jak 7000 členů v 57 pobočných spolcích
ve 14 krajích České republiky.

Jsou stabilní organizace se silným hlasem.

Více na www.spmpcr.cz


Město Valašské Meziříčí  -  je významným podporovatelem Centra pro lidi se zdravotním postižením, velmi úzce spolupracujeme na rozvoji a zlepšování jak našeho zázemí, tak všech služeb a činností, které nabízíme našim klientům.
 

 

 

    

Zlínský kraj - poskytuje finanční podporu pro sociální služby na území Zlínského kraje. Poskytuje finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 .

 


Naděje  -  vsetínská "Naděje" je sdružení zaměřující se na péči o děti se zdravotním postižením, provozují dvě pobočky denního stacionáře, poskytují například služby Osobní asistence.

 Kamarád Rožnov  -  je neziskovou organizací v Rožnově pod Radhoštěm, zaměřující se na sociálně terapeutické dílny pro dospělé osoby s mentálním a tělesným postižením.


Člověk člověku  -  sdružení ve Valašském Meziříčí, které má ve svém programu péči o postižené děti.