Partneři


Zde vám chceme a budeme představovat naše partnery, zřizovatele, podporovatele a další organizace, se kterými úzce spolupracujeme a máme velmi vřelé a přátelské vztahy. Pokud s námi chcete spolupracovat, máte nepřebernou studnici nápadů a návrhů, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat. Budeme moc rádi, když s námi navážete spolupráci.


Město Valašské Meziříčí  -  je zřizovatelem našeho Centra pro lidi se zdravotním postižením, velmi úzce spolupracujeme na rozvoji a zlepšování jak našeho zázemí, tak všech služeb a činností, které nabízíme našim klientům.
 

 

 

    

Zlínský kraj -  jelikož náš zřizovatel, město Valašské Meziříčí, spadá do Zlínského kraje, byla nasnadě i spolupráce s tímto krajem. Spolupráce se uskutečnila ve spolufinancování projektu Sociálně terapeutické dílny našeho Centra pro lidi se zdravotním postižením ve Valašském Meziříčí.

 


Naděje  -  vsetínská "Naděje" je sdružení zaměřující se na péči o děti se zdravotním postižením, provozují dvě pobočky denního stacionáře, poskytují například služby Osobní asistence.

 Kamarád Rožnov  -  je neziskovou organizací v Rožnově pod Radhoštěm, zaměřující se na sociálně terapeutické dílny pro dospělé osoby s mentálním a tělesným postižením.


Člověk člověku  -  sdružení ve Valašském Meziříčí, které má ve svém programu péči o postižené děti.