Schválení rozpočtů a střednědobých výhledů

14.12.2018 08:35

Dne 4. 12. 2018 schválila Rada města usnesením č. R 04/07  návrhy rozpočtů na rok 2019 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2020 – 2021.

Centrum_-_Struktura_rozpočtu_PO.xlsx (6596)

Centrum_-_Struktura_střednědobého_výhledu_rozpočtu_PO-1.xls (8704)